Fair Transport

Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganisation och som medlemsföretag är XR med och arbetar för en sund och lönsam utveckling av transportbranschen.

XR är en del av Fair Transport – ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

XR vill underlätta för dig som transportköpare att göra ett rätt och bra val!