Gods utrikes

Gods utanför Sverige

XR:s hjul rullar där våra kunder behöver oss – även utomlands. Vi trafikerar Norden med ett stort antal egna bilar och kör bland annat dagliga transporter från Skaraborg till alla delar av Norge. Tillsammans med våra samarbetspartners trafikerar vi även norra Europa – vi löser helt enkelt dina transporter oavsett vart de bär. Även tullhanteringen och klareringen tar vi hand om. Våra åkerier är lokala och chaufförerna erfarna och nordisktalande. Det ger trygga leveranser av högsta kvalitet.

Tjänster som vi erbjuder:

  • Godstransporter
  • Hel- och partilaster
  • Just in time-leveranser
  • Bränsle- och återvinningstransporter

Relaterade logistiklösningar

Gods inrikes

XR fraktar alla sorters gods och laster över hela landet. Vi är en lokal och snabbfotad aktör med stor kapacitet och lång erfarenhet.

Läs mer

Bulktransport

XR har en stor och modern flotta för transporter av bulkmaterial. På uppdrag av stora och små aktörer förser vi hela Västsverige med bland annat cement, kalk och sand.

Läs mer

Lantbrukstransport

XR har lång erfarenhet av logistik för lantbruk och har en specialiserad avdelning för detta segment. Från vårt kontor nära Lidköpings hamn formar vi helhetslösningar för marknadens allra största aktörer, men hjälper också enskilda lantbrukare och mindre lantbruksföretag.

Läs mer

Anläggningstransport

XR är en lika komplett som erfaren leverantör av alla typer av tjänster inom anläggningsbranschen. Med Skaraborg som utgångspunkt hjälper vi lokala, nationella och internationella företag i bygg- och entreprenadbranschen med tjänster och material av hög kvalitet.

Läs mer