Ledning och styrelse

XRs koncernledning och styrelse

XR:s koncernledning består av koncernens styrelseordförande, ekonomichef, HR-chef samt vd för respektive bolag, XR Logistik, XR Berg och Maskin samt XR Miljöhantering.

XRs koncernledning

Per-Anders Gustafsson

Styrelseordförande

Styrelsen

070 – 691 11 60

Lidköping

Malin Edman

Ekonomichef

XR Bolagen

010 – 474 10 13

Skövde

Christian Helgesson

Vd

XR Logistik

010 – 474 10 46

Skövde

Per Svensson

Vd

XR Berg och Maskin

010 – 474 12 21

Kartåsen, Lidköping

Magnus Eriksson

Vd

XR Miljöhantering

010 – 474 10 09

Skövde

Niclas Renström

HR-chef

XR Bolagen

Föräldraledig

Skövde

Mathias Olsson

Vd

Olssons åkeri

Skövde

Styrelse

Per-Anders Gustafsson
Styrelseordförande
per-anders.gustafsson@navenc.se

Matthias Kettelhoit
Styrelseledamot
matthias@kettelhoit.se

Carl Fransson
Styrelseledamot
jarphagen@msn.com

Morgan Carlsson
Styrelseledamot
morgan.l.carlsson@outlook.com

Jonas Berggren Hamrén
Styrelseledamot
jonas.berggren@elogistik.se

Carl-Henric Bergqvist
Styrelseledamot
ch@bergtransport.se

Mattias Carlsson
Styrelseledamot
mattias.broddetorpsakeri@telia.com

Valberedning

Christian Ljung
+46 70 333 90 38
ljungsakeri@lidkoping.org

Mikael Wigholm
+46 70 520 03 22
m.wigholm@hotmail.com

Per Sandén
+46 703 81 73 80
per-sanden@spray.se

Stefan Carlsson
+46 70 662 68 10
stefan.karlsson@skab.nu