Cisternkontroll

17020C_Ackrediteringsmärke_2301_XR har av Swedac erhållit beslut om ackreditering enligt ISO/IEC 17020:2012 (ackrediteringsnummer 2301) för att utföra återkommande kontroll av cisterner i enlighet med NFS 2003:23 och MSBFS 2014:5.

XR’s cisternkontrollanter är kvalificerade och innehar erforderlig teknisk kompetens för att utföra kontroll och provtryckning av cisterner (från 1-50 kubikmeter) samt rörledningar. Besiktningsintervall är vanligtvis var 3:e, 6:e eller 12:e år beroende på vattenskyddsområde och tanktyp.

XR utför även rengöring av cisterner inför skrotning.

XR hjälper dig med din cisternkontroll!

Kontakta XR för hjälp, rådgivning eller bokning! Tel. 010-474 11 20 eller via formuläret nedan.