Cisternkontroll

XR har av Swedac erhållit beslut om ackreditering enligt ISO/IEC 17020:2012 (ackrediteringsnummer 2301) för att utföra återkommande kontroll av cisterner i enlighet med MSBFS 2018:3.

XR’s cisternkontrollanter är kvalificerade och innehar erforderlig teknisk kompetens för att utföra kontroll och provtryckning av cisterner (från 1-50 kubikmeter) samt rörledningar. Besiktningsintervall är vanligtvis var 6:e eller 12:e år beroende på tanktyp.

XR utför även rengöring av cisterner inför skrotning.

XR hjälper dig med din cisternkontroll!

Kontakta XR för hjälp, rådgivning eller bokning! Tel. 010-474 11 00 eller via formuläret nedan.