Hyra container

Att hyra container och flak från XR

Att hyra en container eller ett flak är ett smidigt sätt att bli av med skräp när du exempelvis röjer i trädgården, rensar på vinden eller river en gammal altan. XR har containrar och kärl för alla mängder och behov. Vi tar hand om ditt avfall och hanterar det lokalt och miljövänligt.

Slipp hyra släp och transporter fram och tillbaka till återvinningscentralen. Hyr en container för blandat avfall till fast pris med leverans inom 24 timmar från beställning.

Från 3 730 kr*

I Priset ingår utställningsavgift, hyra i 14 dagar, hämtningsavgift och behandlingsavgift. Se fullständiga priser vid bokning på knapparna till höger.

FAST PRIS* INKL. MOMS GÄLLER I:
Skövde, Karlsborg, Hjo, Tibro, Töreboda, Mariestad, Götene, Gullspång, Lidköping, Skara, Falköping och Tidaholm

Vad får man slänga och inte?
Alla typer av avfall förutom mat, farligt avfall (färg, oljor tryckimpregnerat trä
etc.), elavfall (spisar, kylskåp, lysrör, lampor, elverktyg, batterier etc.).
Vill du slänga rena fraktioner så som tegel eller ris & grenar erbjuder vi även det till fastpris.

Regler vid utställning och hemtagning av container

  • Väg till och från containern måste vara farbar d.v.s. fri från hinder och kunna bära en tung lastbil på minst 18 ton
  • Nedhängande grenar ska vara bortsågade så att fri höjd om 4,5 meter råder samt en bredd om 3m (+ eventuellt sväng utrymme)
  • Vintertid ska vägen vara plogad och sandad
  • Containern får inte överlastas och inget får sticka ut från containern

Relaterade områden

Köpa material

Hos oss på XR finns ett brett urval av jord-, sand- och grusmaterial för alla dina projekt

Läs mer om att köpa material

Avloppsunderhåll/köksspolning

Med portabla högtrycksanläggningar och smidiga spolbilar löser vi dina rör- och ledningsbekymmer både på kort och lång sikt.

Läs mer om avloppsunderhåll
Entreprenadmaskiner

Entreprenadmaskiner

När du behöver hjälp med att exempelvis gräva, lyfta, lasta eller schakta har XR mycket att erbjuda

Läs mer om entreprenadmaskiner

Vanliga frågor och svar | Hyra container för privatpersoner

Varför ska jag hyra container av XR?

För att det är enkelt, effektivt och miljövänligt. När du hyr container från oss på XR tar vi hand om ditt avfall och ser till att det blir återvunnet på ett korrekt, miljövänligt och effektivs vis. Du slipper dessutom att åka fram och tillbaka till återvinningscentralen och kan istället fokusera på din garagerensning eller att arbeta i trädgården. Vi är den enda aktören i Skaraborg som har våra rötter i Skaraborg och vi erbjuder våra kunder en helhetslösning med kostnadseffektiva återvinningslösningar med hållbarhet och miljötänk i fokus.

Var finns XR?

Vi på XR är det mest lokala alternativet när det kommer till återvinning och avfall.  Vi är experter på avfallshantering och strävar ständigt efter att skapa så effektiva lösningar som möjligt. Vi har kontor i Skövde och Lidköping, en återvinningsanläggning i Timboholm, Skövde. Vi har även Miljöstation i Risängen, Skövde och driver en företags ÅVC i Skövde samt tar hand om tippen i Tibro i kommunens regi. Genom att vi alltid kan återvinna lokalt minskar vi tillsammans den totala miljöpåverkan.

När ska jag beställa container?

Vårstädning, höststädning, garagestädning, vindsrensning, trägårdsfix, beskära träd, renovering, byte av tak, flytta till mindre, flytta ihop, dödsbo. Ja tillfällena då container kan underlätta livet är många.  

Vem kan hyra container till fast pris?

Vi på XR erbjuder containerhyra till fast pris till alla som vill få sitt avfall bortforslat. Vi kan ta hand om alla typer av avfall och är du privatperson, förening eller samfälldhet i någon av följande orter i Skaraborg: Skövde, Karlsborg, Hjo, Tibro, Töreboda, Mariestad, Götene, Gullspång, Lidköping, Skara, Falköping och Tidaholm kan du beställa container för utställning i vår Webbshop. Finns du någon annanstans eller är ni ett företag och behöver hjälp med att återvinna ert avfall kontakta oss på telefon 010 – 474 11 00 så skräddarsyr vi en lösning som passar just er.

Vilken typ av container kan jag som privatperson hyra?

Till privatpersoner, föreningar och samfälligheter i Skövde, Karlsborg, Hjo, Tibro, Töreboda, Mariestad, Götene, Gullspång, Lidköping, Skara och Tidaholm hyr vi vanligtvis ut 10 kbm-container. liftdumperbehållare. Detta är den vanligaste typen av container som används för att återvinna avfall. Behöver ni en annan typ av container exempelvis ett lastväxlarflak är ni välkomma att kontakta oss på XR Miljöhantering.

Vad ingår i fast pris när jag hyr container?

När du hyr container till fast pris ingår utställningsavgift, hyra i 14 dagar, hämtningsavgift och behandlingsavgift.

När kommer containern jag beställt?

Vi ställer ut containern inom 1 arbetsdag från det att du lagt en beställning av container.

Vad får jag slänga i en avfallscontainer?

Du kan beställa container för flera olika typer av avfall. Blandat avfall innebär att du kan slänga det mesta av ditt avfall (dock inte Farligt avfall, mat, färg, oljor, tryckimpregnerat trä, elavfall). Har du bara en typ av skräp kan du välja att hyra en container för sorterat avfall, priset blir då lägre för dig som kund.

Vad innebär sorterat avfall?

Sorterat avfall innebär att allt du slänger i containern kan återvinnas på samma vis. Exempelvis enbart tegel som kan återvinnas till fyllnadsmaterial när nya vägar ska byggas.

Vad gör XR med avfallet jag slänger i containern jag hyr?

När det är dags för oss att hämta och forsla bort ditt avfall transporteras det till vår egna anläggning i Skövde.  Där sorteras det för att minska miljöpåverkan. Majoriteten av de containrar XR hyr ut körs till vår egen återvinningscentral Tiboholm i Skövde. Lokalt, nära och miljövänligt. På återvinningscentralen sorterar vi det avfall som behöver sorteras. Wellpapp, kartong, metall, viss plast och visst trä materialåtervinns och blir nya produkter. Resterna från isolering och gips hanteras och kan förädlas av den lokala industrin. Det som blir kvar och inte går att återvinna energiåtervinns i Skövde Värmeverk eller Lidköpings värmeverk.
Cirkulär ekonomi!

Har XR en egen återvinningcentral?

JA, majoriteten av allt avfall vi hanterar återvinns på vår egen återvinningsanläggning Timboholm i Skövde.  Vi har även en miljöstation, Risängen, där vi hanterar farligt avfall och renar vätskor. Den ligger i anknytning till kommunens återvinningscentral Skövde