Hyra Avfallscontainer 

Hyra avfallscontainer, flak eller kärl 

XR hyr ut ett brett sortiment av avfallscontainrar och kärl för både källsortering och avfall i hela Skaraborg. Självklart tar vi också hand om det du slänger. Vi formar flexibla lösningar för regelbunden avfallshantering i stor skala, men hyr också ut enstaka kärl för tillfälliga behov. Hos oss får både stora och små företag personlig service.

Regler vid utställning och hemtagning av container

  • Väg till och från containern måste vara farbar d.v.s. fri från hinder och kunna bära en tung lastbil på minst 18 ton
  • Nedhängande grenar ska vara bortsågade så att fri höjd om 4,5 meter råder samt en bredd om 3m (+ eventuellt sväng utrymme)
  • Vintertid ska vägen vara plogad och sandad
  • Containern får inte överlastas och inget får sticka ut från containern

Exempel på produkter som vi hyr ut:

  • Containrar
  • Behållare
  • Kärl
  • Komprimatorer

Relaterade miljöhanteringslösningar

Underjordiska behållare

I trånga stadsmiljöer är underjordiska behållare för återvinning ett smart alternativ, inte minst för bostadsbolag. XR hjälper till med tömning av behållarna.

Läs mer

Farligt avfall

Hos XR är ditt farliga avfall i trygga händer. Vi tar hand om ditt material och transporterar det i fordon som är specialbyggda för ändamålet.

Läs mer

Företags ÅVC

Vi på XR vill underlätta vardagen för dig som kund. Därför driver vi två återvinningscentraler särskilt för företag: en i Skövde och en i Tibro.

Läs mer