farligt avfall

Hantering av farligt avfall

 

Behandling och lagring

XR Miljöhantering innehar tillstånd och driver sedan 1983 anläggningen Miljöstationen som är belägen vid Risängens avfallsanläggning i Skövde.

På anläggningen omhändertas farligt avfall från industrier, kommuner och hushåll för behandling eller lagring inför vidare transport.

» Förorenade vätskor

» Styckegods – fat/små kemikalier

» Oljeskadad jord

» Dagvatten

 

ADR-transporter

Transport av farligt avfall/gods genomförs av våra ADR-fordon, vilka är byggda för att effektivt kunna samla in styckegods,  tömma oljeavskiljare och spolplattor samt rengöra bassänger och tankar. En stor del av avfallet transporteras till Miljöstation. ADR

Vi har kunskap och erfarenhet av effektiv hantering av farligt avfall. Med rätt transporter för materialet, och tillstånd som krävs för verksamheten kan vi hjälpa er med ert farliga avfall.

Kontakta oss för rådgiving

Har du frågor eller behöver rådgivning gällande farligt avfall?
Kontakta oss via formuläret eller på tel. 010-474 11 00.