Berg- och Grustäkter

Berg- och grustäkter

XR har stor kapacitet när det gäller bergkross och grusmaterial för alla underlag. En stor del av det material vi levererar kommer från våra tre egna täkter i Järpås, Grästorp och Fimmersta, där vi krossar berg, siktar naturgrus och tar sand. Tack vare vår bredd kan vi ta hand om hela processen från berg till kund. Materialet vi tillverkar är CE-märkt och dess kvalitet säkerställs i XR:s eget laboratorium.

Produkter som vi erbjuder:

Relaterade berg- och maskinlösningar

Materialförsäljning

XR servar dig och ditt företag med grus-, kross- och jordmaterial både i stora och små kvantiteter.

Läs mer

Laboratorium

Vi analyserar våra fraktioner i ett eget laboratorium. Laboratoriet är ackrediterat av det nationella ackrediteringsorganet Swedac

Läs mer

Mobilkross

XR har omfattande resurser för bergkrossning av olika slag. Med våra nio mobila krossverk tar vi fram kross och grus både i våra egna täkter och på plats hos ditt företag

Läs mer