hållbarhet

Om vårt arbete för hållbarhet

Hållbarhet är viktigt för oss på XR. Vi är ISO-certifierade för både miljö och kvalitet och söker ständigt nya sätt att minimera vår och våra kunders påverkan på miljön. Dessutom vill vi på olika sätt bidra till social och ekonomisk hållbarhet i vårt lokalområde.

För att bidra till ett hållbart samhälle arbetar vi aktivt och medvetet på flera plan. Vi uppfyller förstås alla de krav som våra ISO-certifieringar ställer på oss, och inom vårt bolag XR Miljöhantering erbjuder vi en rad hållbarhetsfrämjande tjänster. Inom hela XR-koncernen arbetar vi ständigt för att effektivisera våra laster och transporter, korta våra transportvägar och undvika tomtransporter. När det är möjligt använder vi fordon med förnybart bränsle, och när vi byter ut våra fordon mot nya väljer vi alltid ett miljövänligare alternativ. Att vi tvättar våra bilar med miljövänliga tvättmedel är en självklarhet.

En annan självklarhet är att vi följer gällande arbetsmiljölagstiftning och uppmanar våra kunder att göra detsamma. Dessutom engagerar vi oss på olika sätt i våra lokalsamhällen och söker ständigt nya sätt att ytterligare förbättra oss på hållbarhetsområdet.