hållbarhet

Hållbarhet

XR koncernens mål med hållbarhetsarbetet är att bidra till en hållbar utveckling och samtidigt skapa värde för våra intressenter.

Hållbarhetsarbetet utgår från de tre hållbarhetsdimensionerna miljö, samhälle och ekonomi. Vårt arbete är långsiktigt och ska bidra till uppfyllanden av Agenda 2030 och de globala målen.

Vår Hållbarhetsstrategi och vår Hållbarhetsredovisning hittar ni till på knapparna bredvid.

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån våra fem hållbarhetsområden. Klicka in på respektive ikon nedan för att läsa mer om varje område.

Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån våra fem hållbarhetsområden. Klicka in på respektive ikon nedan för att läsa mer om varje område.

Grunden i allt vårt arbete är vår värdegrund, FRESH, Code of Conduct och policys. Hållbarhetsarbetet är integrerat i våra processer och rutiner. Vårt ledningssystem är certifierat inom kvalitet och miljö enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Samtliga bolag i XR koncernen är även certifierade enligt Fair Transport, som är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg och som säkerställer att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.

Våra policys, tillstånd och certifikat samt vår Code of Conduct, finns att läsa under Dokument

XR koncernen arbetar för att bidra till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vi har identifierat de globala mål som vi bedömer oss ha störst möjlighet att bidra till och arbete med dessa mål ingår i våra hållbarhetsområden.