hållbar ekonomisk utveckling

Hållbar ekonomisk utveckling

För XR är hållbar ekonomisk utveckling en självklarhet för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet i dag och i framtiden.

Vi arbetar för en ekonomi som är hållbar över tid med tillväxt under lönsamhet och som möjliggör en trygghet för våra intressenter, nya investeringar och ett hållbart företagande. För att nå resultat krävs ständig utveckling och resurseffektiva processer.

XR:s mål till 2025 är en omsättning över 2 miljarder SEK under god lönsamhet

VÅR STRATEGI

Tillväxt under lönsamhet:

Det är grundläggande för vår långsiktiga överlevnad att ha tillväxt och lönsamhet. Tillväxt krävs för att fortsätta vara ett modernt företag som klarar framtidens utmaningar och som har möjlighet att investera i ny teknik och digitala lösningar. God lönsamhet krävs för att ge avkastning till våra ägare och finansiärer samtidigt som vi förblir finansiellt stabila.

Vi ser lönsamhet som prioriterad även under en tillväxtfas. Vi vill att XR ska genomsyras av affärsmässighet och ett strategiskt tänkande som bidrar till god lönsamhet över tid. XR arbetar för effektiv resursanvändning och vi har engagerade och kompetenta medarbetare vilket också bidrar till vår lönsamhet.