bli transportör till xr

Varför ska man bli ansluten transportör till XR?

Fördelar med att vara en del av XR 

  • Vi är starkare tillsammans, en del av vår gemenskap 
  • Enklare anslutning till Fair Transport 
  • Erfarna transportledare 
  • Avräkningar 2 gånger/månaden 
  • Stort kundunderlag 
  • Billigare drivmedel
  • Profilmaterial 
  • Omvärldsbevakning 
  • Administrationsstöd 

Kontakta ansvarig trafikchef om du är intresserad av att börja köra för XR.
Kontaktuppgifter hittar du på respektive kontaktsida nedan: