historia

Vår historia

XR-koncernen är resultatet av ett antal skaraborgska aktörers vilja att skapa något stort tillsammans. När de lokala lastbilscentralerna krokade arm med varandra 2009 förvandlades 200 enskilda transportföretag till ett enda varumärke, XR. Genom att ena sina krafter under samma flagg fick aktörerna bredd och kapacitet att erbjuda helhetslösningar till sina kunder. Samtidigt höll de kvar de korta beslutsvägarna och närheten till kunderna.

Det visade sig vara ett smart drag. XR-koncernen är idag en av Skaraborgs största aktörer i sin bransch, och består av tre bolag: XR Logistik, XR Berg & Maskin och XR Miljöhantering samt våra dotterbolag Haggården Entreprenad och Olssons.

Vad står XR för?
XR står helt enkelt för företagets ursprung i Skaraborgs län, där X står för ”före detta” (alltså ex) och R är beteckningen för gamla Skaraborgs län. Det är i Skaraborg som företagets verksamhet har sin utgångspunkt, och det är i Skaraborg som de flesta av företagets kunder finns. Namnet är alltså en hyllning till våra gemensamma rötter. 

2009 – Startskottet går

2009 – Startskottet går

Intresset är stort när 200 transportföretag går samman och bildar XR, som blir en ny, stark aktör på marknaden. När bolaget startas tar en ny era fart.

2014 – Nytt och toppmodernt

2014 – Nytt och toppmodernt

XR bygger Skövdes modernaste anläggning för hantering och bearbetning av avfall och restprodukter vid Timboholm i Skövde.

2015 – Förkrossande nyöppning

2015 – Förkrossande nyöppning

XR öppnar en ny bergtäkt vid Håberg utanför Grästorp, för att producera ballastmaterial av berg som bryts och krossas i täkten.

2016 – Smart start för företagare

2016 – Smart start för företagare

XR öppnar en ny återvinningscentral för verksamheter och företag vid Timboholm. Därmed underlättas vardagen för företagen samtidigt som trycket minskar på de befintliga centralerna.

2019 – Breddande förvärv

2019 – Breddande förvärv

XR köper upp distributionsföretaget RC Transport, som är dominerande på sin marknad i Skaraborg. Förvärvet breddar bolagets portfölj och höjer servicenivån mot kunderna ännu ett snäpp.

2020 – Köp för starkare grund

2020 – Köp för starkare grund

XR köper upp Haggårdens Entreprenad och breddar därmed sin entreprenadverksamhet med en fast enhet även i Mariestad.

2021 – Nytt stort förvärv

2021 – Nytt stort förvärv

XR Logistik förvärvar John Olssons i Skövde AB med tillhörande dotterbolag. Detta är det hittills största enskilda förvärvet som XR koncernen genomfört. Affären tillför XR ny kompetens och ger en ny dimension inom logistikområdet samtidigt som den tillför synergier som kommer våra kunder till del genom att förbättra den lokala servicen.

2022 – Nytt huvudkontor

2022 – Nytt huvudkontor

XRs huvudkontor flyttar till nya lokaler på Gruvgatan 4 i Skövde.

Vad händer härnäst?

Vad händer härnäst?

Vi på XR fortsätter att utveckla vårt helhetserbjudande till dig som kund. Snart skriver vi nästa kapitel i vår berättelse!