Miljöhantering

Miljöhantering

XR bedriver idag en omfattande verksamhet vad det gäller insamling, sortering och bearbetning som borgar för god återvinning av alla typer av avfall. Vi har egna anläggningar för sortering och bearbetning av avfall i Skaraborg i omnejd.

Vi har lång erfarenhet av avloppsunderhåll så som slamsugning och högtrycksspolning. Dessutom har vi fyra stycken auktoriserade rörinspektörer som inspekterar rör och ledningar med kamera för att bedöma statusen på dem.

Kontakta oss om du vill ha hjälp med din miljöhantering, vi har lösningar för både företag och privatpersoner!

Läs mer om våra tjänster här:

Avfall och återvinning

Vi tar hand om alla typer av avfall och har en omfattande verksamhet inom återvinning, insamling, sortering och bearbetning i närområdet. Vi erbjuder allt från helhetslösningar till enstaka containeruthyrningar.

Läs mer...

Slamsugning, spolning och avloppsunderhåll

Har du problem med stopp i avlopp eller ledningsnät? Vi hjälper dig med att ta reda på problemet genom att filma ledningar och rör, vi underhåller avlopps- och ledningssystem genom spolning och vi slamtömmer pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar.

Läs mer...