farligt avfall

Hantering av farligt avfall

XR Miljöhantering driver sedan 1983 anläggningen Miljöstation som är belägen vid Risängens avfallsanläggning i Skövde. Här behandlas och mellanlagras farligt avfall av olika slag från industrier, kommuner och hushåll.

Farligt avfall kan vara allt från elektronik, lågenergilampor, batterier och lysrör till lösningsmedel, lim, färg och bekämpningsmedel etc.

rening

I vår filteranläggning renas oljehaltiga vätskor. Dessa vätskor samlas in från en stor kundkrets i västra Sverige. Vår utbildade personal utför prover på utgående vatten från oljeavskiljare. Anläggningen har också en kompostering med tillstånd att behandla oljeskadad jord samt slam från bilvårdsanläggningar.

 

 

Vi har kunskap och erfarenhet av effektiv hantering av farligt avfall. Med rätt transporter för materialet, och tillstånd som krävs för verksamheten kan vi hjälpa er med ert farliga avfall.

Kontakta oss för rådgiving

Har du frågor eller behöver rådgivning gällande farligt avfall?
Kontakta oss via formuläret eller på tel. 010-474 11 30.