Laboratorium

Laboratorium

För att hålla högsta kvalitet på vårt berg- och grusmaterial analyserar vi våra fraktioner i ett eget laboratorium. Laboratoriet är ackrediterat enligt ISO/IEC 17025:2018 av det nationella ackrediteringsorganet Swedac för provtagning av vägmaterial. Det är en garanti för att vi levererar bra material till dig som kund.

Tjänster som vi utför:

  • Bestämning av kornstorleksfördelning – Siktning, SS-EN 933-1
  • Bestämning av kornform Flisighetsindex, SS-EN 933-3
  • Bestämning av kornform – LT-index, SS-EN 933-4
  • Bestämning av vattenkvot, SS-EN 1097-5

Relaterade berg- och maskinlösningar

Berg- och grustäkter

XR har stor kapacitet när det gäller bergkross och grusmaterial för alla underlag. I våra egna tänkter krossar vi berg, siktar naturgrus och tar sand

Läs mer

Materialförsäljning

XR servar dig och ditt företag med grus-, kross- och jordmaterial både i stora och små kvantiteter.

Läs mer

Mobilkross

XR har omfattande resurser för bergkrossning av olika slag. Med våra nio mobila krossverk tar vi fram kross och grus både i våra egna täkter och på plats hos ditt företag

Läs mer