medarbetarskap

Medarbetarskap

XR är en attraktiv och engagerande arbetsplats med hög branschkunskap där vi trivs och utvecklas. Vår värdegrund FRESH är vår utgångspunkt och tillsammans bygger vi en verksamhet med gott arbetsklimat, lika möjligheter och ett högt medarbetarskap.

XR:s ambition är att vara medarbetarnas första val.

VÅR STRATEGI

Attraktiv, engagerande och utvecklande arbetsplats:

Vi är övertygade om att företaget utvecklas genom medarbetarna. Utifrån vår pågående tillväxtresa och en föränderlig omvärld kommer våra verksamheter och intressenters behov förändras med tiden. Därför arbetar vi med att stärka medarbetarnas engagemang och ägandeskap, både i sin arbetsroll och i sin egen utveckling. Kompetensutveckling hos medarbetare och uppbyggnad av en hög branschkunskap är en viktig del.

Inom XR utgår vi ifrån våra ledord Flexibilitet, Respekt, Engagemang, Samarbete och Helhetssyn. Tillsammans skapar vi en arbetsplats där alla är inkluderade och trivs, samt kan växa och utvecklas. Utöver lagstiftning står vi även bakom och förordar branschernas och Fair Transports ansvarstagande.