Värdeskapande affärsutveckling

Värdeskapande affärsutveckling

XR arbetar för en hållbar affärsutveckling som skapar värde för intressenterna. Våra affärer utgår från goda verksamhetsmetoder och vi tar ansvar i vår värdekedja.

Vi arbetar ständigt med att effektivisera och kvalitetssäkra verksamheten med stöd ifrån våra ISO certifieringar inom kvalitet och miljö, Fair Transport och genom samverkan i branschen.

XR:s målsättning är nöjda samarbetspartners och att vara kundens första val.

VÅR STRATEGI

Affärsmannaskap:

Inom XR arbetar vi ständigt med att utveckla och förnya produkter och tjänster utifrån ett högt affärsmannaskap, för att vi ska vara det självklara valet nu och i framtiden. Inom XR ställer vi krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar – för sig själva, för varandra samt för miljön och samhället. Vi arbetar utifrån vår code of conduct med regler för vårt arbete, där affärsetik och nolltolerans mot korruption är centrala delar.

Ansvar i värdekedjan:

Vårt arbete sker utifrån ett miljö- och samhällsansvar med ständig utveckling och god lönsamhet i verksamheten samt med ett ökat ansvarstagande i hela värdekedja. Vi ställer krav och gör uppföljningar samtidigt som vi arbetar för en utvecklande och god relation med våra samarbetspartners.