kvalitet

Kvalitet och miljö

Sedan våren 2010 är hela XR koncernen certifierad enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001. I samband certifieringsarbetet implementerades ett webbaserat ledningssystem med dokumentation av processer och rutiner samt ärendehanteringssystem. Tredjepartsrevision samt utfärdad certifiering är genomförd av certifieringsorganet BMG TRADA Certifiering AB.

Våren 2018 uppgraderades certifikaten till  SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Kvalitet

ISO 9001 är en internationell standard för ledningssystem för kvalitet. Ett verktyg för att skapa kundtillfredsställelse samt utveckla och förbättra kvalitén av företagets produkter och tjänster.
I ISO 9001 ställs krav på förbättring samt utveckling av företagets metoder och processer.

Miljö

ISO 14001 är även det en internationell standard men utgör ett ledningssystem inom miljö som möjliggör ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Systemet utgör ett verktyg som skall ge en arbetsmodell för ständiga förbättringar och kontroll av företagets miljöaspekter det vill säga företagets påverkan på miljön t.ex. utsläpp till luft, mark eller vatten.