Hållbarhet

XR koncernens strategi innebär ett aktivt arbete utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna. Det medför att fokus inte bara läggs på miljöfrågorna utan även på de sociala och ekonomiska frågorna genom hela livscykeln. Vårt ansvarstagande utifrån hållbarhetsperspektivet finns med i allt vi gör, från hur vi bemöter både kunder och varandra till hur vi minimerar belastningen på miljön i de orter där vi bedriver verksamhet.


Hållbarhetsstrategi

Kvalitet och miljö

Fair Transport