Värderingar

XR LogistikXR koncernens värderingar och gemensamma förhållningssätt, utgör vår kompass på vår resa tillsammans. De ska förmedla stoltheten vi känner i vårt dagliga arbete.

FRESH är en sammanfattning av våra värderingar och det står för:

Flexibilitet

  • Vår mångkunnighet och anpassningsförmåga ger oss möjlighet att möta kundernas behov och ökar vår kapacitet att hantera marknadens utveckling och krav.

Respekt

  • Vi bemöter varandra med ödmjukhet och omtanke samt visar tillåtelse till varandras idéer eller sätt att vara.
  • Vi håller vad vi lovar och är lojala mot beslut som fattats.

Eget engagemang

  • Vi uppmuntrar egna beslut samt får stöd i egna initiativ och förbättringar.
  • Vi vågar göra fel och vi lär oss av våra egna och andras misstag.
  • Tillsammans skapar vi en motiverande och säker arbetsmiljö genom ökad riskmedvetenhet och fokus på lärande och utveckling.

Samarbete

  • Vi eftersträvar ett långsiktigt samarbete med våra kunder och transportörer.
  • För att skapa en god och effektiv kommunikation och komma närmare varandra samarbetar vi inom och över koncernens affärsområden. Vi delar med oss av vår kunskap och lär av varandra.

Helhetssyn

  • Vi har helhetssyn gällande gemensamma värderingar, policys och processer.
  • Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för de miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av våra verksamheter.