För leverantörer


Att vara leverantör till XR

Vi inom XR koncernen ställer höga krav på oss själva att våra verksamheter och affärer bedrivs utifrån ett helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna samt hur vi bemöter våra kunder och varandra. De krav vi ställer på oss själva ställer vi även på de leverantörer vi samarbetar med.

På denna sida har vi samlat de dokument som du som leverantör åt XR behöver efterleva och ta del av:

Värderingar

XR koncernens värderingar och gemensamma förhållningssätt, utgör vår kompass på vår resa tillsammans.

Läs mer

Code of Conduct

Vi inom XR koncernen ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar…

Läs mer

Allmänna villkor

För samtliga uppdrag tillämpas Sveriges Åkeriföretags Allmänna Bestämmelser, Alltrans 2007…

Läs mer

Hållbarhetspolicy

XR’s hållbarhetspolicy sammanfattar koncernens synsätt och agerande.

Läs mer