Policys

Kvalitetspolicy

XR koncernen arbetar övergripande för en kvalitetsmässig och finansiell hållbarhet inom alla våra verksamheter. Genom aktivt processarbete och målstyrning strävar vi efter en optimal prestanda där lagar, regler och våra intressenters krav är en lägstanivå i vart vi vill nå.

 Miljöpolicy

XR koncernen arbetar övergripande för en miljömässig hållbarhet inom alla våra verksamheter. Genom aktivt miljöarbete och målstyrning strävar vi efter en optimal miljöprestanda där lagar, regler och våra intressenters krav är en lägstanivå i vart vi vill nå.

Arbetsmiljöpolicy

XR koncernen arbetar övergripande för en säker, trivsam och trygg arbetsmiljö inom alla våra verksamheter. Genom aktivt arbetsmiljöarbete och målstyrning strävar vi efter en arbetsmiljö där lagar, regler och våra medarbetares krav är en lägstanivå i vart vi vill nå.

Trafiksäkerhetspolicy

XR koncernen arbetar övergripande för en säker, trivsam och trygg arbetsmiljö inom alla våra verksamheter.  XR skall verka för att i våra uppdrag vara ett föredöme i trafiken.

Ladda ner våra policys i sin helhet på länken till höger.