transport

Allmänna villkor

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
För samtliga uppdrag tillämpas Sveriges Åkeriföretags Allmänna Bestämmelser, Alltrans 2007.
Dessa villkor gäller såvida inget annat avtalats. Observera att för bulktransporter, köp av ballast och tjänster tillhandahållna av XR Miljöhantering AB gäller tilläggsvillkor.

Allmänna bestämmelser ALLTRANS 2007

GENERAL CONDITIONS
We refer to Swedish Association Of Road Haulage Companies, Alltrans 2007 for all transports and services.
These terms and conditions applies unless otherwise agreed.
Note that for bulk transport, purchase of ballast and services provided by XR Miljöhantering AB additional conditions applies.

General Conditions ALLTRANS 2007

 

TILLÄGGSVILLKOR / ADDITIONAL CONDITIONS


Allmänna bestämmelser Bulktransport

Allmänna villkor XR Miljöhantering

Leveransklausuler Byggbranschen 2008

ABM 07 – Ballast