Brand i XR:s anläggning i Timboholm

Under eftermiddagen måndagen den 23/8 startade en brand på vår återvinningsanläggning på Timboholm i Skövde.

Händelseförloppet gick snabbt och branden tog sig in i några av sorteringsfickorna vilket innebar en stor risk att sprida sig till övriga delar av anläggningen. Räddningstjänst var dock snabbt på plats med ett stort antal släckfordon och släckte på båda sidor av byggnaden och kunde därmed begränsa branden.

Under natten har efterbevakning skett, men också arbete med att återställa ytor för att åter komma i drift. Vi kommer under en tid framöver ha viss begränsad kapacitet men det ska inte påverka våra kunder.

Viktigast av allt, ingen person skadades i branden!

Vill rikta ett stort tack till vår personal och räddningstjänsten som var på plats, en heroisk insats utförd av er! TACK

Av: Emma

Föregående

Nästa