XR Logistik söker VD med sikte på en miljard

XR Logistik är det största av XR Bolagen och erbjuder förmedling av heltäckande transport- och logistiklösningar. Med utgångspunkt lokalt, transporterar XR åt såväl många av regionens största produktionsföretag som nationellt och i norra Europa. Verksamheten bedrivs i sju huvudsakliga områden och, inklusive nyligen genomfört förvärv, omsätter bolaget omkring 900 MSEK med god lönsamhet.

Som VD blir du ytterst ansvarig för XR Logistik och ingår i koncernledningen för XR Bolagen. Du ansvarar för att utveckla och verkställa bolagets strategi ihop med organisationen som sysselsätter ca 70 personer varav omkring tio chefer är direktrapporterande. Du kommer till ett välmående bolag som står inför att ta nästa steg i sin utveckling och i ditt uppdrag finns ett antal prioriterade frågor:

  • Tillväxt: Driva ökad närvaro, synlighet, försäljning och affärsutveckling samtidigt som du är en frontfigur som aktivt verkar för fler samarbeten.
  • Medarbetare: Tillsammans med nytillträdd HR-chef öka fokus på proaktivt HR-arbete och på önskvärda beteenden i alla led.
  • Strategi & Mål: Utmana dig själv och organisationen och driva strategi- och utvecklingsarbetet såväl för hela bolaget som för respektive affärsområde.
  • Miljö & Hållbarhet: Säkerställa att bolaget jobbar mot satta mål avseende framtidens drivmedel, modernisering av fordonsflottan hos transportörer och andra affärsviktiga hållbarhetsfrågor.
  • Processer: Accelerera digitalisering och vidareutveckla kvalitetsledning ihop med kvalitetschef.
  • Transportörer: Tydliggöra vilka mervärden som XR levererar tillsammans med aktiv kravställning och att säkerställa regelefterlevnad.
  • Förvärv: Realisera potentialen i genomförda förvärv av Olssons i Skövde och RC Transport samt vara delaktig i utvärdering av ev. ytterligare förvärv.

För att leverera på dessa områden krävs en ödmjukhet inför komplexiteten i uppdraget tillsammans med en förmåga att bygga långsiktiga och ömsesidigt tillfredsställande relationer med kunder, transportörer och medarbetare. Du bör också ha lätt för att fatta beslut, följa upp och skapa framdrift samtidigt som du naturligt får omgivningen att känna delaktighet och samhörighet.

Du är trygg i din ledarroll och har sannolikt ett antal års erfarenhet som ytterst ansvarig för etablerade verksamheter, i branschen eller närliggande. Du är van att göra affärer på alla nivåer och har med fördel arbetat i liknande organisatorisk miljö med många intressenter. Har du dessutom erfarenhet av att integrera förvärv på ett framgångsrikt sätt så ser vi det som klart positivt.

Denna rekrytering är avslutad

Av: Emma

Föregående

Nästa