Med vår recyklingbil sparar vi vatten

Vår recyklingbil har nu rullat på de Skaraborska vägarna i 6 månader. Recyklingbilen renar det vatten den suger upp och återanvänder det till spolvattnet. Det innebär att vi kan arbeta utan avbrott för att fylla på med färskvatten. Det leder till minskad vattenåtgång, mindre trafik och det effektiviserar vårt arbete. Det är bra för dig som kund, för oss på XR och framförallt bra för miljön

Av: Emma

Föregående

Nästa