Aktuellt

Rapporteringsskyldighet farligt avfall

Avfallsförordning (2020:614) började gälla 1 augusti 2020 och sedan den 1 november 2020 råder rapporteringsskyldighet för alla som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall. Detta…Läs mer

Läs mer