XR Logistik avser att förvärva industrimark i Mariestad

XR Logistik AB avser att förvärva 100 000 kvm industrimark av Mariestads Kommun. Marken är belägen utmed E20 i Mariestad. XR erbjuds också att förvärva ytterligare 80 000 kvm mark i direkt anslutning till den nu förvärvade ytan.

XR Logistik är redan idag en betydande aktör gällande lagerlogistik i Skaraborg. Vi ser en positiv utveckling på marknaden med många förfrågningar, vilket gör att vi väljer att satsa på ytterligare kapacitet för att möta efterfrågan hos våra kunder. Den planerade etableringen kommer ske i ett av regionens bästa lägen i direkt anslutning till E20, säger Christian Helgesson, VD – XR Logistik.

XR Logistik erbjuder ett brett utbud av transport- och logistiktjänster i Norden. Inom området lager- och tredjepartslogistik erbjuds kundanpassade helhetslösningar för industri och handel.

För vidare information om XRs lagerlogistik vänligen kontakta:

Mathias Olsson
Vvd XR Logistik
070-1439343
mathias.olsson@jog.se

Av: Emma

Föregående

Nästa