XR Miljöhantering söker ansvarig för upphandlingar/avsättningar

Som ansvarig för upphandlingar/avsättningar fyller du en central och viktig roll inom organisationen. Du arbetar löpande med avsättning för insamlat material, alla olika sorters avfall inklusive farligt avfall. En annan del i rollen är att du bevakar och deltar i upphandlingar samt ansvarar för efterkalkyler och uppföljning. Du ingår i XR Miljöhanterings säljavdelning men samarbetar med många olika kontaktytor inom koncernen.

XR Miljöhantering söker sin nya medarbetare genom Premier!

Ansökningstiden har gått ut

Av: Emma

Föregående

Nästa