Tibro återvinningscentral

Välkommen till Återvinningscentralen i Tibro!
Här lämnar du som är privatperson i kommunen ditt grovavfall för återvinning.
Återvinningscentralen bedrivs på uppdrag av Tibro Kommun och Avfallshantering Östra Skaraborg.

Här kan du lämna bland annat:

 • Plast
 • Tidningar
 • Isolering
 • Trä
 • Wellpapp
 • Metallskrot
 • Kompost
 • Trädgårdsavfall
 • Vitvaror
 • Elavfall
 • Glödlampor och lysrör
 • Färgburkar och andra kemikalierester