XR koncernens Hållbarhetsredovisning 2023

XR Koncernen kan nu presentera Hållbarhetsredovisning för 2023. XR koncernen med sin breda verksamhet inom transport, logistik, entreprenad och miljö är starka på marknaden. XR vill och är med och bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

I vår Hållbarhetsredovisning ger vi en sammanfattning av vårt hållbarhetsarbete under året som gått och ger en inblick i vår riktning framåt.

”XR koncernens målsättning en hållbar och framtidssäkrad verksamhet. Vår hållbarhetsresa har startat och vi har satt tuffa mål vi arbetar efter” säger Christian Helgesson VD & Koncernchef i XR Bolagen.

XR:s arbete är långsiktigt och ska bidra till uppfyllanden av Agenda 2030 och de globala målen. Koncernen har som mål att vara Klimatneutral 2035 samt satsar även på medarbetarskap, värdeskapande affärsutveckling och hållbarhet i värdekedjan.

Vi kopplar även samman vårt Hållbarhetsarbete med Fair Transport, som är transportbranschens hållbarhetscertifiering med grunderna i trafiksäkerhet, arbetsmiljö, samt miljö och klimat. Alla bolag i XR koncernen är certifierade och vi har som målsättning att alla våra samarbetspartner ska vara det i år.

Läs hållbarhetsredovisningen för 2023 här.

Av: Emma

Föregående