Vi är med i klimatlöftet!

XR blir uppmärksammade i media när vi berättar om våra klimatlöften och gemensamma mål för en hållbar framtid. Vi har antagit ett par löften gällande hållbarhet gällande exempelvis minskade utsläpp, fossilfria transporter, energieffektivisering och cirkulära avfallsflöden.

Vad betyder detta för vår personal och samarbetspartners?

  • Engagera oss i att minska bränsleförbrukningen.
  • Dela idéer och erfarenheter för att förbättra våra hållbarhetsinsatser.

Tillsammans arbetar vi och våra samarbetspartners mot ett fossiloberoende och en hållbar framtid.

Läs hela artikeln och mer om våra klimatlöften här.

Löften som XR antagit:

1. Vi ska beräkna vår totala klimatpåverkan och ha mål om årliga utsläppsminskningar.
5. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning.
6. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges tjänstebilsutmaning.
12. Vi ska erbjuda laddplatser för anställda och om möjligt till kunder samt besökare till marknadsmässiga priser.
16. Vi ska analysera klimatpåverkan från våra inköp.  XR koncernen
17. Vi ska minska klimatpåverkan från inköp.    XR koncernen
19. Vi ska minska mängden spill och avfall i vår verksamhet.
20. Vi ska ha ett aktivt arbete för cirkulära arbetskläder.
22. Vi ska genomföra energieffektiviseringar i egna fastigheter.
24. Vi ska anta Fossilfritt Sveriges solutmaning. XR Miljöhantering
28. Vi ska effektivisera vår elanvändning.

Av: Emma

Föregående