XR var med och släckte brand i Lidköping

När det nyligen brann i Lidköping Energis bränslelager var XR Miljöhantering med i släckningsarbetet. Vi har tidigare meddelat Räddningstjänsten runtom i Skaraborg att XR har såväl resurser som beredskap vid bränder om extrahjälp behövs. Nu kunde vi snabbt rycka ut för att suga upp det släckvatten som uppstår när Räddningstjänsten dränker en brandhärd – för att sedan spruta ut det över branden med ett specialmunstycke. Ett nytänk gällande återanvändning av vatten! Efter släckning och nödvändigt efterarbete vill vi nu rikta ett stort tack till alla inblandade – särskilt Ronny och Fredrik som båda gjorde en väldigt fin insats!