Rapporteringsskyldighet farligt avfall

Avfallsförordning (2020:614) började gälla 1 augusti 2020 och sedan den 1 november 2020 råder rapporteringsskyldighet för alla som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall. Detta kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets hemsida.

Vi på XR kan hjälpa dig som kund med rapporteringen av det avfall som ni som producerat och som vi hämtar hos er. Vill du ha mer information kontakta oss på Miljöhanteringen via e-post: ordercontainer@xr.nu eller ring 010- 474 11 00

Av: Emma

Nästa