XR Logistik AB förvärvar RC Transporter i Skövde AB

Som ett led i den fortsatta utvecklingen breddar nu XR Logistik AB sin tjänsteportfölj genom att  förvärva 100% av aktierna i RC-Transporter i Skövde AB per den 12 november 2019.

RC omsätter dryga 36 MSEK där man genom ett 30 tal fordon är det dominerande fristående distributionsåkeriet i området med en daglig trafik över hela Skaraborg.

RC passar väl in i XR Logistik AB:s struktur vilket kommer att ge RC goda möjligheter att utvecklas ytterligare med hjälp av XR.

Genom förvärvet av RC skapar vi en möjlighet för såväl våra kunder som för XR Logistik då vi ytterligare breddar vår verksamhet.

Driften i RC kommer fortsätta enligt tidigare och fortsätta drivas av Johan Larsson och hans engagerade medarbetare. Vi välkomnar RC med dess personal in i XR koncernen

/Thomas Larsson. VD XR Logistik AB