Uppskjuten Bolagstämma

Uppskjuten Bolagstämma

Styrelsen för XR Bolagen tog igår den 16 mars ett beslut om att skjuta upp den planerade Bolagstämman till en senare tidpunkt. Bakgrunden är den just nu extrema situation vi hamnat i efter det att regeringen beslutat om olika åtgärder med anledning av Coronaviruset. Bolagstämman var planerad till lördagen den 18 april.

Vår bolagsordning säger att vi skall genomföra Bolagstämma senast den 30 juni och att kallelsetiden är sex till två veckor före. Förslag och motioner som kommit in kommer att tas upp på stämman när den blir av. Eventuella motioner som planeras tar vi givetvis emot löpande fram till det att kallelse går ut.

XR Bolagens styrelse har beslutat om att hålla nästa ordinarie styrelsemöte fredagen den 3 april. I händelse av att nuvarande situation skulle påkalla behov av andra åtgärder är styrelsen beredd att sammanträda med snabbt varsel.

Skultorp 2020-03-17

Per-Anders Gustafsson

Styrelseordförande i XR Bolagen AB