Nyheter

Uppskjuten Bolagstämma

Uppskjuten Bolagstämma Styrelsen för XR Bolagen tog igår den 16 mars ett beslut om att skjuta upp den planerade Bolagstämman till en senare tidpunkt. Bakgrunden är den just nu extrema situation vi hamnat i efter det att regeringen beslutat om…

Bluffsamtal

Vi på XR Miljöhantering AB har nåtts av informationen att fastighetsägare i vårat område blir uppringda av ett 010-nummer där uppringaren meddelar att spolning och filmning av avlopp är ett krav och ibland även att de ringer på uppdrag av…

XR Logistik AB förvärvar RC Transporter i Skövde AB

Som ett led i den fortsatta utvecklingen breddar nu XR Logistik AB sin tjänsteportfölj genom att  förvärva 100% av aktierna i RC-Transporter i Skövde AB per den 12 november 2019. RC omsätter dryga 36 MSEK där man genom ett 30…

logistik

Nya policys

XR koncernens Hållbarhetspolicy har nu ersatts av Kvalitetspolicy, Miljöpolicy och Arbetsmiljöpolicy.  Dessa tre policys som har sin grund utifrån XR värderingar och gemensamma förhållningssätt FRESH och är ett resultat av vårat arbete med ledningssystemet. Se våra policys här…

XR var med och släckte brand i Lidköping

När det nyligen brann i Lidköping Energis bränslelager var XR Miljöhantering med i släckningsarbetet. Vi har tidigare meddelat Räddningstjänsten runtom i Skaraborg att XR har såväl resurser som beredskap vid bränder om extrahjälp behövs. Nu kunde vi snabbt rycka ut…

God Jul och Gott Nytt År!     

Vi på XR vill tacka för ett gott samarbete under det gångna året. Vi har som policy att, istället för julgåvor och julkort skänka pengar till välgörande ändamål. I år har vi valt att skänka pengar till Musikhjälpens ”Barn är…

God Jul och Gott Nytt År

Vi på XR vill tacka för ett gott samarbete under det gångna året. I år har vi valt att skänka pengar till Världsnaturfonden och vi fortsätter vara Barncancerfondens vänföretag även nästkommande år. Vi ses på vägen 2017!    …

XR ingår nytt avtal med Cementa

XR Logistik ingår nytt avtal med Cementa.   Cementa, HeidelbergCement Group har valt XR Logistik till sin partner för samtliga insatsråvaror såsom Kol, Koks, Gips, Grönsalt som ankommer med båt till Lidköpings hamn. XR´s uppdrag är att utföra planering och…