Nyheter

Spolbilschaufförer till XR Miljöhantering i Skövde och Lidköping

Om XR: XR koncernen erbjuder kvalitativa och flexibla kundlösningar inom logistik, transport, frakt, anläggningstjänster och miljöhantering. Koncernen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att medarbetarna ska erbjudas möjlighet till ständig utveckling och lärande. Vi söker nu spolbilschaufförer till vår…

Transportledare till XR Miljöhantering AB

XR Logistik koncernen erbjuder kvalitativa och flexibla kundlösningar inom logistik, miljö- och anläggningstjänster. Med kontor i, Skövde och Lidköping har vi Skaraborg som utgångspunkt och hela Norden som marknad. Vi har ett nära samarbete med våra kunder och arbetar med…

Uppskjuten Bolagstämma

Uppskjuten Bolagstämma Styrelsen för XR Bolagen tog igår den 16 mars ett beslut om att skjuta upp den planerade Bolagstämman till en senare tidpunkt. Bakgrunden är den just nu extrema situation vi hamnat i efter det att regeringen beslutat om…

Bluffsamtal

Vi på XR Miljöhantering AB har nåtts av informationen att fastighetsägare i vårat område blir uppringda av ett 010-nummer där uppringaren meddelar att spolning och filmning av avlopp är ett krav och ibland även att de ringer på uppdrag av…

XR Logistik AB förvärvar RC Transporter i Skövde AB

Som ett led i den fortsatta utvecklingen breddar nu XR Logistik AB sin tjänsteportfölj genom att  förvärva 100% av aktierna i RC-Transporter i Skövde AB per den 12 november 2019. RC omsätter dryga 36 MSEK där man genom ett 30…

logistik

Nya policys

XR koncernens Hållbarhetspolicy har nu ersatts av Kvalitetspolicy, Miljöpolicy och Arbetsmiljöpolicy.  Dessa tre policys som har sin grund utifrån XR värderingar och gemensamma förhållningssätt FRESH och är ett resultat av vårat arbete med ledningssystemet. Se våra policys här…

XR var med och släckte brand i Lidköping

När det nyligen brann i Lidköping Energis bränslelager var XR Miljöhantering med i släckningsarbetet. Vi har tidigare meddelat Räddningstjänsten runtom i Skaraborg att XR har såväl resurser som beredskap vid bränder om extrahjälp behövs. Nu kunde vi snabbt rycka ut…

God Jul och Gott Nytt År!     

Vi på XR vill tacka för ett gott samarbete under det gångna året. Vi har som policy att, istället för julgåvor och julkort skänka pengar till välgörande ändamål. I år har vi valt att skänka pengar till Musikhjälpens ”Barn är…