Slamsugning, spolning och avloppsunderhåll

Vi hjälper dig med underhåll av avlopp, ledningar och rör.

Har du problem med stopp i avlopp eller ledningsnät? Vi spolar och rensar alla typer av avlopp och rör. Med moderna fordon och gedigen erfarenhet av avloppsunderhåll så som slamsugning och högtrycksspolning kan vi hjälpa till med akuta eller förebyggande åtgärder för ert system.

Vi inspekterar, spolar och rensar rör. Vi har dessutom fyra stycken auktoriserade rörinspektörer som inspekterar rör och ledningar med kamera för att bedöma statusen på dem. Rörfilmning är ett ovärderligt hjälpmedel för att lokalisera återkommande problem i rör och ledningar.

Vi utför även läcksökning.

 

Akuta stopp

Stopp i avloppet en söndag? Ingen panik! Vi har jour för akuta problem 365 dagar om året. Ring vår jourtelefon vardagar efter 16.00 och helger för akuta insatser.

Har du en cistern eller oljetank som måste besiktigas? Då kan vi hjälpa dig. Vi är ackrediterade för besiktning av cisterner och oljetankar.

Våra tjänster inom slamsugning, spolning och avloppsunderhåll:

Slamsugning

Slamsugning

Vi slamsuger pumpgropar, oljeavskiljare, fettavskiljare, dagvattensbrunnar m.m. Vi har jour dygnet runt 365 dagar om året och kan rycka ut vid akuta behov.

Läs mer...

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning

Har du stopp i ditt avlopp och behöver spola rent? Många gånger kan ett stopp i avloppet vara avhjälpt med en genomspolning av systemet med högt vattentryck.

Läs mer...

Filmning av rör

Filmning av rör

Rörfilmning är ett ovärderligt hjälpmedel för att lokalisera återkommande problem i rör och ledningar. Vi rengör genom spolning och därefter filmar vi för att få en tydlig bild av hur det faktiskt ser ut i rören.

Läs mer...

cisternkontroll

Cisternkontroll

Vi är ackrediterade av Swedac för att utföra cisternkontroll och besiktning av oljetankar.

Läs mer...

Kontroll av oljeavskiljare

XR erbjuder tömning av slam och olja, 6-månaders underhåll samt 5-års kontroll av ditt oljeavskiljarsystem.

Läs mer...