Filmning av rör

Filmning av ledningar och rör

Återkommande stopp i avloppet?Filminspektion

Vi kan hjälpa dig att finna problemet genom att filma rören invändigt.
Rörinspektion är ett ovärderligt hjälpmedel för att lokalisera återkommande problem i rör och ledningar. Vi rengör genom spolning och därefter filmar vi för att du ska kunna få en tydlig bild av hur det faktiskt ser ut i rören.

Oftast filmas rören i samband med problem men det är också vanligt vid nybesiktning och planerad kontroll för att få en status på gamla rörsystem.

XR Miljöhantering har fyra stycken chaufförer som auktoriserade av STVF (Sveriges TV-inspektions företag) för rörinspektion.

Resultaten redovisas alltid på ett USB-minne eller DVD som innehåller film och protokoll.

Filmning av rör i fastighet

Vi filmar alla typer av rör i och runt fastigheter. Dimensionerna på dessa rör varierar mellan 50-200 mm i diameter. Oftast filmas rören för att lokalisera återkommande fel, men vanligt är också nybesiktning och planerad kontroll för att få en status på gamla rörsystem

Filmning av ledningar i mark

Vi filmar och besiktigar alla typer av ledningar och rör som ligger under markyta. Både i förebyggande syfte men även vid akuta stopp.
Dimensionerna på dessa rör varierar mellan 150-1600 mm i diameter.

Läcksökning

Vi kan utföra läcksökning både i fastigheter och mark. Beroende på typ av läcka använder vi oss av olika metoder, exempelvis spårgas.

Har du problem med stopp i avloppet?

Kontakta oss så hjälper vi dig!