Leverantörsbedömning

XR koncernen är certifierad enligt ISO 9001 och 14001 vilket gör att det är viktigt för oss att även ni som leverantör håller hög kvalité och arbetar för att minska vår miljöpåverkan. XR koncernen ställer krav på att arbetsmiljön våra medarbetare vistas i är säker och förutsätter att även ni gör det. XR koncernens Code of Conduct skall efterlevas.

Du som fått länken till denna bedömning är en viktig leverantör till oss och därför vill vi veta mer om er verksamhet och ber er svara på följande frågor.

Formulär