XR Solutions möter ökad efterfrågan på lagerförvaring med nytt tält

XR Solutions utökar sin kapacitet för lagerförvaringmed ytterligare ett tält på 2500 kvadratmeter. Detta kommer att vara ettvälkommet tillskott till det likadana tält som finns på plats sedan tidigare.

Enligt Björn Lackdal, Logistikchef på XR Solutions,har behovet av lagerförvaring ökat på senare tid och företaget har sett en storefterfrågan från sina kunder. ”Vi är glada över att kunna möta den härefterfrågan snabbt och effektivt med det här nya tältet. Tältet fungerar likabra som en byggnad och ger oss flexibilitet och möjlighet att snabbt anpassaoss till våra kunders behov”, säger Lackdal.

Det nya tältet är utrustat med den senaste teknikenför lagerförvaring och kommer att vara tillgängligt för företag som behöverextra lagringsutrymme för sina produkter.

XR Solutions är en ledande aktör inom lager- ochlogistiklösningar och den nya kapaciteten kommer att bidra till att stärka företagets position på marknaden ytterligare.

För mer information om XR Solutions och deras lager-och logistiklösningar, besök deras webbplats på ww.xrsolutions.nu

Läs mer i vårt pressrum: https://www.mynewsdesk.com/se/xr-logistik/

Av: Emma

Föregående

Nästa