XR Logistik och Lantmännen Lantbruk inleder utökat samarbete

XR Logistik och Lantmännen Lantbruk har träffat en överenskommelse om ett nytt långsiktigt åtagande. XR Logistik kommer ansvara för samtliga transporter av spannmål och förpackade varor i Västra Götaland, Värmland, Östergötland, Södermanland och del av Närke. Även transporter till och från Norge ingår i åtagandet.

Det är mycket glädjande att få ett förnyat- och utökat åtagande i vårt samarbete med Lantmännen, vilket ger oss ytterligare möjligheter att tillsammans utveckla flödena i de aktuella regionerna säger Christian Helgesson, VD XR Logistik.

Lantmännen ser fram mot ett utökat samarbete med XR gällande transporter även i östra Sverige. Vårt tidigare samarbete har visat att XR både har kapacitet och den erfarenhet som krävs för att transporterna ska fungera bra. Väl fungerande transporter är en viktig del i vårt uppdrag att ta till vara såväl våra kunder som ägares ekonomiska intresse, säger Pontus Sonesson, Varuflödeschef på Lantmännen Lantbruk.

XR Logistik erbjuder ett brett utbud av transport- och logistiktjänster i Norden. Inom avdelningen Lantbruk finns en lång erfarenhet som leverantör inom lantbruksrelaterade transporttjänster, där fokus ligger på att ytterligare utveckla segmentet.

För vidare information vänligen kontakta:

Jörgen Karlsson
Trafikchef Lantbrukstransporter
XR Logistik
010-47 41 261 
jorgen.karlsson@xr.nu

Pontus Sonesson
Varuflödeschef
Lantmännen Lantbruk
010-556 03 27
pontus.sonesson@lantmannen.com

Av: Emma

Föregående

Nästa