XR Koncernen

XR består av moderbolaget XR Bolagen. I koncernen ingår XR Berg och Maskin, XR Logistik och XR Miljöhantering.


Affärsidé
XR erbjuder flexibla kundlösningar med hög kvalitet inom transport, anläggningstjänster och miljöhantering med Norden som marknad och Skaraborg som utgångspunkt.


Vision
XR ska vara den ledande leverantören av de tjänster och produkter vi erbjuder. Vi ska vara kundernas och medarbetarnas första val.


Historia

Organisation

Ledning och styrelse