Verksamhet

I ett nära samarbete, där ingen kund är vare sig för liten eller för stor – är målet att leverera effektiva och lönsamma helhetslösningar. En komplett partner som kan utföra flera steg i försörjningskedjan åt er som kund!


XR koncernen består av moderbolaget XR Bolagen AB. I koncernen ingår XR Logistik, XR Bergkross, XR Maskincentralen, XR Miljöhantering.


Affärsidé
XR koncernen erbjuder flexibla kundlösningar med hög kvalitet inom transport, anläggningstjänster och miljöhantering med Norden som marknad och Skaraborg som utgångspunkt.


Vision
XR ska vara den ledande leverantören av de tjänster och produkter vi erbjuder. Vi ska vara kundernas och medarbetarnas första val.


Värderingar

Code of Conduct

Allmänna villkor