Sponsring

XR koncernen är lokalt förankrade i gamla Skaraborgs län. XR prioriterar och stödjer aktiviteter som stimulerar ett positivt samhällsklimat och en i övrigt gynnsam utveckling på de orter där XR bedriver betydande verksamhet. Därför stödjer XR lokala arrangemang, föreningar och organisationer som gynnar en sådan utveckling.

XR prioriterar:

  • Lokala och publika arrangemang
  • Organisationer som gynnar tillväxt och företagsamhet i Skaraborg
  • Barn och ungdomar i organisationer/föreningslivet

XR sponsrar inte religiösa samfund och politiska partier.

Läs XR’s Sponsringspolicy här