Ledning och styrelse

Ledning

 

Johan Hedihn – VD koncern/affärsområdeschef Miljö

Malin Edman – Ekonomichef

Thomas Larsson – Affärsområdeschef Transport

Per Svensson – Affärsområdeschef Entreprenad

E-postadresser till personerna i XR Logistiks ledning är konstruerade enligt principen 

 Styrelse

 

Per-Anders Gustafsson
Styrelseordförande
+46 70 6 91 11 60

Jörgen Ehn
Styrelseledamot
+46 768 61 00 90

Johan Wadegård
Styrelseledamot

Carl Fransson
Styrelseledamot

Thomas Björkman
Sekreterare

Carl-Henric Bergqvist
Styrelseledamot
+46 705 72 38 41

Mattias Carlsson
Styrelseledamot

 


Valberedning

 

Christian Ljung
+46 70 333 90 38

Andreas Johnsson
+46 708 56 67 69

Mikael Wigholm
+46 70 520 03 22

Per Sandén
+46 703 81 73 80

Stefan Carlsson
+46 70 662 68 10