Ledning och styrelse

Ledning

 

Magnus Eriksson – VD Miljöhantering

Malin Edman – Ekonomichef

Thomas Larsson – VD Logistik

Per Svensson – VD Berg och Maskin

E-postadresser till personerna i XR Logistiks ledning är konstruerade enligt principen 

 Styrelse

 

Per-Anders Gustafsson
Styrelseordförande
+46 70 6 91 11 60

Johan Wadegård
Styrelseledamot

Matthias Kettelhoit
Styrelseledamot

Carl Fransson
Styrelseledamot

Jonas Berggren
Styrelseledamot

Carl-Henric Bergqvist
Styrelseledamot
+46 705 72 38 41

Mattias Carlsson
Styrelseledamot

 


Valberedning

 

Christian Ljung
+46 70 333 90 38

Mikael Wigholm
+46 70 520 03 22

Per Sandén
+46 703 81 73 80

Stefan Carlsson
+46 70 662 68 10