Gödsel- och biogastransport

Gödseltransport

Vi erbjuder med miljöklassade trailerbilar transporter av gödsel från gård till åkermark. Transporten är effektiv och hanteringen är smidig. Vi kör från gödseltank direkt ut mot spridare, via en 43 kbm stor container. Våra chaufförer har stor erfarenhet av arbetet och med våra moderna fordon kan de lasta och lossa i de allra flesta miljöer.

Biogastransport

Organiskt avfall och restprodukter kan med hjälp av XR Miljöhantering transporteras till olika biogasanläggningar runt om i länet.
När biogasen är utvunnet ur materialet blir restprodukten biogödsel, denna kan spridas på åkermark som växtnäring. Denna produkt transporteras av våra miljöklassade trailerbilar.

Fordon

Våra gödsel- och biogastransporter genomförs med miljöklassade fordon, 3-axlade trailers med 3-leds-kranar och rostfria tankar. De effektiviserar lastning och lossning.

» Moderna och miljöklassade
» Slam-trailers med centrifugalpump
» Stora volymer
» Containers upp till 43 kbm
» Lossningstid på max 4 min.

Vill du få hjälp med transport?

Med personlig service, flexibla transportledare och chaufförer erbjuder XR den kompletta logistiken fram till slutfört uppdrag. Kontakta oss via formuläret nedan!