Avfall och återvinning

XR bedriver idag en omfattande verksamhet inom återvinning, insamling och transporter av nästan alla typer av restprodukter och avfall. Vi har egna anläggningar för sortering och bearbetning av avfall i Skaraborg i omnejd.

Vi har allt ifrån helhetskoncept för stora företag men även lösningar för privatpersoner som vill hyra en container under en kortare period. Kontakta oss för hjälp och rådgivning gällande ditt avfall och återvinning.

Vi hjälper dig med:

Återvinning

Tjänster för återvinning

Vi återvinner papper, wellpapp, metall, glas och olika typer av plast. För industri, bygg och handel kan vi tillhandahålla helhetskoncept vad det gäller hantering av restprodukter.

Läs mer...

Hyra container

Hyra container

Behöver du hyra container? Vi erbjuder ett stort antal containrar, andra typer av kärl och behållare för uthyrning, som passar all typ av materialåtervinning, oavsett mängd och verksamhet.

Läs mer...

Farligt avfall

Hantering av farligt avfall

Vi transporterar, tar hand om och bearbetar ditt farliga avfall. VI har tillstånd för ADR-transporter och vid vår Miljöstation i Skövde behandlas och mellanlagras farligt avfall av olika slag.

Läs mer...

Återvinningscentraler

Återvinningscentraler

Här hittar du, som privatperson eller företag, information om de återvinningscentraler som XR driver i Skaraborg.

Läs mer...