Tjänster för återvinning

Behöver ni hjälp med effektiv avfallshantering? Industri, byggföretag, handel eller tjänsteföretag – oavsett verksamhet eller bransch ser vi till att ta fram enkla och effektiva lösningar som passar avfallshanteringen på just er arbetsplats.

Vi erbjuder:

Behovsanpassning
Vi hjälper er genom att analysera och inventera era behov. Tillsammans med er planerar vi sedan den lösningen som passar avfallshanteringen på just er arbetsplats.

Utrustning
Vi har ett stort antal containrar, behållare och kärl för uthyrning oavsett behov och avfall.

Information/utbildning
Vi ger råd kring källsortering och om önskas går vi tillsammans igenom med er och er personal igenom hur hanteringen ska gå till. Vi tillhandahåller skyltar att sätta på containers och behållare som gör det lätt att sortera.

Hämtning och behandling
Vi erbjuder schemalagda tömningar eller tömning vid behov – vi hämtar era fraktioner och transporterar de för vidare återvinning. Vi har egna anläggningar för sortering och bearbetning av avfall i Skaraborg.

Vi tar hand om:container_sortera

  • Trä
  • Metall
  • Wellpapp
  • Olika typer av plast
  • Kontorspapper/tidningar
  • Brännbart
  • Osorterat
  • Farligt avfall
  • Elektronik
  • Sekretess

Kontakta oss

Vill du hyra container eller få råd kring din avfallshantering?
Kontakta oss på telefon 010-474 11 00 eller i kontaktformuläret nedan.