våra lastbilar transporterar alla typer av gods

Gods - Inrikes transporter

XR hjälper dagligen företag med transporter av gods och last inom hela Sverige. Från vår hemmamarknad Skaraborg utgår vi med ett stort antal lastbilar som trafikerar hela Sverige och övriga Norden med pall och gods i olika volymer. Oavsett behov så har vi lösningen för alla typer av fraktbehov, såväl för traditionell godstrafik som för specialtransporter.

Som leverantör har vi ett stort engagemang och ansvarstagande för de uppdrag vi utför och tillsammans med våra kunder, transportledare och transportörer söker vi alltid nya och bättre kvalitativa lösningar i transportuppläggen. För att föra samman varuflödena mellan leverantör och mottagare planerar våra transportledare på bästa kostnads- och miljöeffektiva sätt. Med personligt bemötande erbjuder vi dig god service och vi hjälper dig med dina export- och importflöden.

  • Fjärrtrafik, hel- och partilaster
  • Bud
  • Thermo, kylt, frys samt värme
  • Kranleveranser
  • Lagring
  • Distribution
  • Just-in-time-leveranser
  • Återvinnings- och bränsletransporter
  • Specialtransporter – Tung, lång och bred last

Fjärrtransport

Traditionellt gods eller specialtransport? Oavsett ert behov så har vi lösningen för era fraktbehov och leveranser inom hela Sverige. Kontakta oss – vi hjälper dig med kompletta lösningar! Tel. 010-474 12 80 eller via formuläret nedan!